(1)
Nowak-Dziemianowicz, M. SpotkaƂam ludzi... FO 2014, 26, 199-201.