(1)
Dzikiewicz-Gazda, U. Społeczno-Ideologiczne Konteksty uwikłania Edukacji Przedszkolnej. FO 1, 24, 167-174.