(1)
Brudnik-Dąbrowska, M. Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego. FO 1, 24, 139-164.