(1)
Uryga, D. „System edukacji” Jako Pomnik Funkcjonalizmu W Dyskursie oświatowym. FO 2014, 26, 69-81.