(1)
Kubinowski, D. Recenzja książki "Edukacyjne Badania W działaniu", Pod Redakcją Naukową Hany Červinkovej I Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, Ss. 370. FO 2013, 25, 203-209.