(1)
Smołalski, A. Recenzja książki Romualda Grzybowskiego, Polityczne Priorytety I Elementy codzienności Socjalistycznej szkoły. Wybór tekstów poświęconych Dziedzictwu Edukacyjnemu PRL-U. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, Ss. 332. FO 2013, 25, 199-202.