(1)
Rudnicki, P. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja W Czasach kryzysów: Reprodukcja, opór, zmiana”. Wrocław 16-17 Kwietnia 2013 R. FO 2013, 25, 175-177.