(1)
Brėdikytė, M. Akt Kulturowego upośredniania w zabawie Dzieci. FO 1, 24, 81-100(en); 101.