(1)
Ligus, R. M. Europejskie Inicjatywy Doskonalenia Kompetencji Badawczych Nauczycieli. Doświadczenie Z Realizacji Projektu EDiTE. FO 2013, 25, 137-149.