(1)
Goede, K. Recenzja książki Magdaleny Kleszcz I Małgorzaty Łączyk: Młodzież Licealna Wobec wartości, samotności I Pasji (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), Ss. 135. FO 2014, 26, 177-186.