(1)
Nowak-Dziemianowicz, M. Narracyjne możliwości Pedagogiki a Kryzys Kultury I Wychowania. FO 2013, 25, 35-60.