(1)
Ostrowska, U. Dyskurs – Z Perspektywy Teoretyczno-Metodologicznej. FO 2014, 26, 91-109.