(1)
Gołębniak, B. D.; Zamorska, B. Wprowadzenie : Poszerzanie Dyskusji O Uczeniu Się. FO 1, 24, 7-18.