(1)
Kwieciński, Z. Profesor Wincenty Okoń. Wspomnienie. FO 1, 24, 349-351.