(1)
Derza, E. L. Kopciewicz "Nauczycielskie poniżanie. Szkolna Przemoc Wobec dziewcząt", Warszawa: Wyd. Difin, 2011. FO 1, 24, 341-347.