(1)
Borukało, A.; Kiciński, A. Jaką społecznością uczącą Się Są Nauczyciele?. FO 1, 24, 301-316.