(1)
Cervinkova, H. Nauczanie Do Zmiany społecznej. Uczestniczące Badania W działaniu Ludzi młodych I zaangażowane Badania Etnograficzne : Studium Przypadku. FO 1, 24, 267-283.