(1)
Engeström, Y.; Sannino, A. Badania Nad Ekspansywnym Uczeniem się: Założenia, Wnioski I przyszłe Wyzwania. FO 1, 24, 209-266.