(1)
Kostyło, H. Rekonstrukcjonizm społeczny: Wzajemność oddziaływań Kultury I Edukacji. FO 1, 24, 15-32.