(1)
Filipiak, E. ‘Produkty’ Kultury Uczenia Się uczniów szkoły Podstawowej I Gimnazjum. FO 1, 24, 159-183.