(1)
Zamorska, B. Codzienność Granic Jako Miejsce kształtowania Się tożsamości Nauczycieli. FO 1, 24, 107-123.