(1)
Chmura-Rutkowska, I. Przemoc rówieśnicza W Gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-Kulturowy. FO 1, 24, 41-73.