(1)
Klus-Stańska, D. Wiedza, która Zniewala – Transmisyjne Tradycje W Szkolnej Edukacji. FO 1, 24, 21-40.