[1]
Atroszko, B. 2024. Zewnętrzne bariery zmian w edukacji:: analiza wypowiedzi nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Forum Oświatowe. 36, nr 2(70) (luty 2024), 27–51. DOI:https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.2.