[1]
Uleanya, C. 2023. Rola polityki, zarządzania i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w krajach globalnego Południa:: Przywództwo. Forum Oświatowe. 36, 1 (69) (lip. 2023), 73–88. DOI:https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.4.