[1]
Maciejewska, M. 2022. Postawy studentów wobec wymuszonej edukacji zdalnej w pandemii Covid-19 a zmiany w ich podejściu do uczenia się. Forum Oświatowe. 35, Nr 2(68) (grudz. 2022), 101-115. DOI:https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.6.