[1]
Zamorska, B. i Gąsiorek, P. 2022. Sprawozdanie z Szóstego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Cultural-Historical Activity Research facing crisis contexts: challenges and perspectives”, Natal, Brazylia, 30 lipca - 7 sierpnia, 2021. Forum Oświatowe. 35, Nr 2(68) (grudz. 2022), 153–156. DOI:https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.9.