[1]
Budziszewska, N. i Bączyk-Lesiuk, K. 2022. Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej. Forum Oświatowe. 33, 2(66) (luty 2022), 109-129. DOI:https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.6.