[1]
Engeness, I. i Nohr, M. 2022. Ocena jako nauka: Wykorzystanie filmów refleksyjnych w masowym, otwartym kursie online w celu wzmocnienia nauki i tożsamości cyfrowej wśród nauczycieli, w początkowym i zaawansowanym okresie nauczania w Norwegii. Forum Oświatowe. 35, Nr 2(68) (grudz. 2022), 31–52. DOI:https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.2.