[1]
Hasiuk, M. 2014. Wyspy skarbów i wyspy zakopanych skarbów. Samotność i osamotnienie – w pracy teatralnej twórców laboratoriów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Forum Oświatowe. 26, 1(51) (kwi. 2014), 79-90.