[1]
Madalińska-Michalak, J. 2021. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i jego działalność w latach 2017–2020. Forum Oświatowe. 32, 2(64) (sty. 2021), 183-204.