[1]
Kwieciński, Z. 2020. Profesor Marian Walczak – garść wspomnień. Forum Oświatowe. 32, 1(63) (wrz. 2020), 167-168.