[1]
Zawadzka, E. 2020. Konteksty pedagogizacyjne w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Forum Oświatowe. 32, 1(63) (wrz. 2020), 127-146.