[1]
Raykov, M. i Martinelli, V. 2020. Ocena skali lęku klasowego (CAS) dla uczniów szkół średnich. Forum Oświatowe. 31, 2(62) (maj 2020), 43-60.