[1]
Nizińska, A. i Kurantowicz, E. 2020. Zrównoważony rozwój a uniwersytety. Reorientacja, szkolnictwo wyższe, nauczanie reorientacyjne. Forum Oświatowe. 31, 2(62) (maj 2020), 27-40.