[1]
Wiśniewska-Nogaj, L. 2020. Zachowania autoagresywne w percepcji młodych kobiet. Rola wsparcia ze strony środowiska szkolnego. Forum Oświatowe. 32, 1(63) (wrz. 2020), 59-75.