[1]
Szymczak, J.- 2020. Wokół kategorii innowacji w edukacji. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji w Edukacji. Forum Oświatowe. 32, 1(63) (wrz. 2020), 149-153.