[1]
Madalińska-Michalak, J. 2019. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii” Warszawa, 18–20.09.2019 r. Forum Oświatowe. 31, 1(61) (grudz. 2019), 169-176.