[1]
Borecka-Biernat, D. 2019. Strategia agresywnego radzenia sobie dorastającej młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. psychospołeczne uwarunkowania. Forum Oświatowe. 31, 1(61) (grudz. 2019), 41–59. DOI:https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.3.