[1]
Matyjewicz, M. 2019. Dekonstrukcja wybranych elementów współczesnej przestrzeni kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury. Forum Oświatowe. 31, 1(61) (grudz. 2019), 11-22.