[1]
Śliwerski, B. 1. Pożegnanie Zasłużonej dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki – prof. dr hab. Marii Dudzikowej. Forum Oświatowe. 30, 2(60) (1), 311-314.