[1]
Szymczak, J.- 2020. „Dobre?” (nie)przygotowanie do prowadzenia projektu w jakościowej orientacji badawczej - namysł nad doświadczanymi trudnościami i dylematami. Forum Oświatowe. 32, 1(63) (kwi. 2020), 25-35.