[1]
Groenwald, M. 2019. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyk Szczegółowych „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 12–13 października 2018. Forum Oświatowe. 30, 2(60) (sty. 2019), 301-304.