[1]
Zelek, P. 2020. Uniwersytet wobec faszyzacji życia społecznego - raport z debaty. Forum Oświatowe. 32, 1(63) (wrz. 2020), 155-163.