[1]
Wanagiel, K. 2019. Krytyczna analiza codziennej pracy kuratora społecznego w świetle koncepcji władzy i rządomyślności Foucault. Forum Oświatowe. 30, 2(60) (sty. 2019), 267-281.