[1]
Madalińska-Michalak, J.M. i Jeżowski, A.J. 2019. Etyka i religia jako przedmioty nauczania: konkurencyjność czy komplementarność?. Forum Oświatowe. 30, 2(60) (sty. 2019), 219-241.