[1]
N/A, N. 1. List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Forum Oświatowe. 29, 2(58) (1), 143-146.