[1]
Bartoszewicz, M. i Zahorska, A. 2018. Samodzielne myślenie uczniowskie w rozpoznaniach badawczo-innowacyjnych w dydaktyce chemii. Forum Oświatowe. 30, 2(60) (grudz. 2018), 87-102.