[1]
Kopciewicz, L. i Bougsiaa, H. 2019. Technologie własne czy szkolne? Podział cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie. Forum Oświatowe. 30, 2(60) (sty. 2019), 199-218.