[1]
Hawrylewicz-Kowalska, P. 2018. Nauczanie indywidualne –między tradycją a alternatywą. Poszukiwanie pola badawczego. Forum Oświatowe. 30, 1(59) (paź. 2018), 179–191.